Bu keyifli program ile liderlerin;

  • farkında bir şekilde öncelikle `niyet`lerine odaklanmaları,
  • geri bildirimin sihirli gücünü deneyimleyerek, kişisel ve profesyonel yaşamlarına, ekip ilişkilerine entegre edebilmelerine destek olmak,
  • geri bildirim sürecini doğru yöneterek iş süreçlerini daha verimli hale getirmeleri hedeflenmektedir.

Aynı zamanda bu program, liderlerin; hedefledikleri etkiyi yaratmalarına destek olurken, ekip üyelerine etkin geribildirim vererek, hem bireysel iş performans artışında ivme kazanmalarına hem de ekip üyelerinin performansını artırmalarına katkı sunar.