Günlük hayatımızda karşılaştığımız zorlukları ve stresi nasıl yorumladığımız, nasıl ele aldığımız, iyilik halimizi, sağlığımızı, iş performansımızı güçlü bir şekilde etkiler ve bu, esnek bir zihniyete sahip olmanın, son zamanlarda özellikle, bu kadar önemli olmasının en önemli nedenlerinden biridir. Esnek bir zihniyete sahip olmayı da içeren psikolojik dayanıklılık, tipik olarak zorlu yaşam olaylarından kurtulma kapasitesi, zorluklara dayanma, zorluklara rağmen büyüyebilme becerisi olarak tanımlanır. Çok boyutlu olan psikolojik dayanıklılık, aynı zamanda öğrenilebilen ve geliştirilebilen dinamik bir süreçtir.

Bu keyifli program ile katılımcıların, karşılaştıkları zorlukları farklı bakış açıları ile görebilmeleri, öz farkındalıklarını arttırabilmenin yollarını öğrenmeleri ve zorlukları yönetme & üstesinden gelme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.