Bu keyifli program ile liderlerin;

  • kendi özlerine, öz kaynaklarına dair farkındalık geliştirmeleri,
  • koçluk yaklaşımını ihtiyaç duydukları müdahale araçlarının içerisinde tanımlamaları,
  • ekip üyeleri ile olan ilişkilerinde/iletişimlerinde hangi koçluk becerilerinden, ne şekilde fayda sağlayabileceklerini deneyimlemeleri,
  • koçluk becerilerini hedeflerine ulaşma yolculuklarında motivasyonlarını sürdürülebilir kılmak adına nasıl kullanabileceklerini öğrenmeleri,
  • daha etkili sonuçlar için ekip üyeleri ile birlikte gelişerek etkin bir iletişim, güven, uyum ve takım ruhu oluşturmalarını sağlamak hedeflenmektedir.