İkili ilişkilerimizde ve çalışma ortamımızda ilişkilerimizi olumsuz etkileyen negatif davranışları `toksik davranış` olarak isimlendiriyoruz. İlişkilerde iletişimi öldüren dört zehirli davranış için `Mahşerin Dört Atlısı` metaforunu kullanılır. İlişkilerimizi olumsuz etkileyen dört atlının nal seslerini suçlama, hor görme, kendini savunma ve duvar örmekle daha yakından duyarız… ve bunların hızla tırmanmalarına izin verirsek ilişkilerimizi geri dönüşü olmayan sıkıntılara sokabiliriz..

Bu keyifli program ile katılımcıların;

  • iletişim toksinlerini yakından tanımaları sağlanarak,
  • ilişkilerimizin niteliğini temelinden düzeltmemize katkıda bulunan şefkat dili iletişim pratiklerini deneyimleyerek,

şefkat dili ile iletişim pratiklerini kazanmaları hedeflenmektedir.