Quick Contact

Kurumsal İK Danışmanlığı

Experience & Activities

 • İnsan Kaynakları Süreçlerine Destek Hizmetler
  • Organizasyonel Gözden Geçirme & Norm Kadro Çalışması
  • Misyon & Vizyon Belirleme / Güncelleme Çalışması
  • Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması / Gözden Geçirilmesi
  • Yetenek Yönetimi Süreci`nin Oluşturulması
  • İhtiyaç Analizi ile Birlikte Gelişim Planlarının Oluşturulması
  • Yönetici Gelişim Programlarının Oluşturulması
 • Örgüt kültürüne karşı duyarlılık oluşturma, hedef ve değerlere bağlılık yaratma, daha proaktif bir şekilde kariyer hedefleri belirleme amacına hizmet edecek ‘Etkin Mentorluk Süreci’ eğitimi… Organizasyonda ‘Mentorluk Sistemi’nin kurulması 
 • İş yerinde sağlıklı ve kendini iyi hisseden çalışan sayısının arttırılmasına, iş & özel yaşam dengesini kurmaya/korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi