Quick Contact

Yönetici Koçluğu

Temel değerlerinizi, güçlü ve geliştirmek istediğiniz yanlarınızı, kalıplaşmış yargı ve inançlarınızı, ihtiyaçlarınızı fark edeceğiniz bir keşfe çıkmak ister misiniz?

Experience & Activities

Yönetici koçluğu süresince ya da sonunda, birlikte aşağıdakileri gerçekleştirmeyi hedefleriz:
 • temel değerler, güçlü ve geliştirmek istediğiniz yanlar, kalıplaşmış yargı ve inançlar, düşünce şekilleri ve ihtiyaçlar hakkında farkındalık sağlama
 • kişisel ve profesyonel yaşamınızı geliştirerek, organizasyonun performansı ve gelişimine katkı sunma
 • yönetsel yetkinlik ve becerilerinizi iyileştirerek, sizi lider konumuna taşıma, sürekliliğini sağlama
 • davranışsal değişimler yaratma
 • iş sonuçlarının kalitesini arttırma
 • organizasyon hedeflerine odaklanma, hedefler doğrultusunda etkin stratejiler belirleme
 • iş birlikçi çalışma ortamı yaratma
 • organizasyon ve çalışanların vizyonları arasındaki bağı kurabilme ve geliştirme
 • daha etkin kararlar alabilme
 • problem çözme becerisini geliştirme
 • organizasyonda değişimler yaratma, değişim direncini kırmaya yönelik yaklaşımlar geliştirme
 • takımlar oluşturabilme, etkin yönetebilme ve delegasyon
 • ekip üyelerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarma ve geliştirme
 • çalışan bağlılığını arttırma