İletişim Bilgileri

Yönetici Koçluğu

Temel değerlerinizi, güçlü ve geliştirmek istediğiniz yanlarınızı, kalıplaşmış yargı ve inançlarınızı, ihtiyaçlarınızı fark edeceğiniz bir keşfe çıkmak ister misiniz?

İçerik

Yönetici koçluğu süresince ya da sonunda, birlikte aşağıdakileri gerçekleştirmeyi hedefleriz:
 • temel değerler, güçlü ve geliştirmek istediğiniz yanlar, kalıplaşmış yargı ve inançlar, düşünce şekilleri ve ihtiyaçlar hakkında farkındalık sağlama
 • kişisel ve profesyonel yaşamınızı geliştirerek, organizasyonun performansı ve gelişimine katkı sunma
 • yönetsel yetkinlik ve becerilerinizi iyileştirerek, sizi lider konumuna taşıma, sürekliliğini sağlama
 • davranışsal değişimler yaratma
 • iş sonuçlarının kalitesini arttırma
 • organizasyon hedeflerine odaklanma, hedefler doğrultusunda etkin stratejiler belirleme
 • iş birlikçi çalışma ortamı yaratma
 • organizasyon ve çalışanların vizyonları arasındaki bağı kurabilme ve geliştirme
 • daha etkin kararlar alabilme
 • problem çözme becerisini geliştirme
 • organizasyonda değişimler yaratma, değişim direncini kırmaya yönelik yaklaşımlar geliştirme
 • takımlar oluşturabilme, etkin yönetebilme ve delegasyon
 • ekip üyelerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarma ve geliştirme
 • çalışan bağlılığını arttırma